Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.690 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6521

Quyết định 973/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập của Nhà nước

Ban hành: 17/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
6522

Quyết định 3479/1997-QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia các bậc học phổ thông

Ban hành: 01/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
6523

Quyết định 3480/1997/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban Quy chế tạm thời về xét tuyển học sinh vào trường phổ thông trung học, trung học chuyên ban

Ban hành: 01/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
6524

Quyết định 859/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Đại học Huế

Ban hành: 14/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
6525

Quyết định 792/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học dân lập Hải phòng

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
6526

Quyết định 797/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hồng Đức

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
6527

Quyết định 793/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường Sư phạm Kỹ thuật 4 thành trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật 4

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
6528

Quyết định 790/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học dân lập Lạc Hồng

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
6529

Quyết định 791/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học dân lập Bình Dương

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
6530

Quyết định 787/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
6531

Quyết định 798/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường cao đẳng kỹ nghệ dân lập thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
6532

Thông tư 16/GDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện bản quy định về tổ chức và hoạt động của Trường phổ thông dân tộc nội trú

Ban hành: 14/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
6533

Thông tư 14/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra, đánh giá kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học

Ban hành: 05/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
6534

Thông tư 13/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra trong bậc học mầm non

Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
6535

Thông tư 12/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra trong bậc trung học phổ thông

Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
6536

Quyết định 600/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể và đầu tư bước I Đại học Thái Nguyên

Ban hành: 01/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
6537

Quyết định 517/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đại học dân lập Văn Hiến thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
6538

Quyết định 516/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông

Ban hành: 11/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
6539

Quyết định 518/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đại học dân lập Hồng Bàng

Ban hành: 11/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
6540

Quyết định 500/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 08/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
Vui lòng đợi