Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 8.089 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6501

Công văn 278/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc mở lớp đào tạo trung cấp nghề ngoài trường, năm 2009

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2009
6502

Thông tư 07/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2009
6503

Nghị quyết 35/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm 2010 - 2011 đến năm 2014 - 2015

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
6504

Công văn 4181/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết hồ sơ thành lập Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2009
6505

Công văn 5073/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo về phong trào tự làm đồ dùng dạy học

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2009
6506

Báo cáo 252 BC/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đổi mới Nghị quyết về chủ trương, định hướng một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm 2010 - 2011 đến năm 2014 - 2015

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2009
6507

Công văn 1175/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc chủ trương đầu tư xây dựng Khu thực hành Công nghệ cao - Trường Cao đảng nghề Lilama2

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2009
6508

Công văn 5029/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập giáo viên tập huấn môn Chính trị trung cấp chuyên nghiệp năm 2009

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
6509

Công văn 5001/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thống kê số liệu học sinh phổ thông bỏ học 2 học kỳ năm học 2008 - 2009

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2009
6510

Thông tư 123/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
6511

Công văn 5013/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả thực hiện nội dung tập huấn, bồi dưỡng giáo viên chính trị định kỳ hàng năm trong đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2009
6512

Công văn 4886/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cử giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh dự lớp tập huấn kiến thức quân sự và đổi mới phương pháp dạy học

Ban hành: 15/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2009
6513

Thông tư 22/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật

Ban hành: 15/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2009
6514

Thông tư 20/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Máy tính và công nghệ thông tin

Ban hành: 15/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2009
6515

Thông tư 23/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Sức khoẻ và dịch vụ xã hội

Ban hành: 15/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
6516

Thông tư 21/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Ban hành: 15/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2009
6517

Công văn 1123/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thay đổi chủ đầu tư Cụm Trường học chất lượng cao tại Khu nhà ở Him Lam

Ban hành: 15/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2009
6518

Quyết định 821/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Ngoại giao

Ban hành: 15/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2009
6519

Thông tư 19/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Sản xuất và chế biến

Ban hành: 15/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
6520

Công văn 4819/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Ban hành: 11/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
Vui lòng đợi