Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.509 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6481

Quyết định 2919/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

6482

Quyết định 2030/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Trung tâm đào tạo nghề Việt Đức", sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức

6483

Quyết định 2918/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

6484

Quyết định 5831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo Thành phố Hà Nội

6485
6486

Chỉ thị 5296/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

6487

Quyết định 5788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

6488

Quyết định 5222/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tạm ngừng tuyển sinh đối với Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

6489

Công văn 8874/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở xã hội hóa giáo dục đào tạo

6490

Quyết định 5466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

6491

Công văn 6373/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, “sân chơi” trí tuệ

6492

Thông báo 993/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả tập huấn giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng năm 2014

6493

Chỉ thị 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

6494

Quyết định 1467/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về việc phê duyệt ban hành chương trình, giáo trình; định mức kinh tế - kỹ thuật 06 nghề và 03 ngoại ngữ để đào tạo người lao động huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài

6495

Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học

6496

Quyết định 1982/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020"

6497

Quyết định 1455/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Hoàng Diệu thành Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen

6498

Quyết định 1983/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên

6499

Quyết định 1444/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho phép thành lập Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội)

6500

Công văn 4070/LĐTBXH-TCDN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH