Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.459 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
41

Kế hoạch 315/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chương trình Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

42

Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

43

Quyết định 2213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh chức danh và thay thế thành viên Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, nhiệm kỳ 2019 - 2024

44
45

Công văn 5268/SGDĐT-KTKĐ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2023 - 2024

46

Chỉ thị 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2023 -2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An

47
48

Kế hoạch 6261/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023 - 2024

49

Công văn 5031/BGDĐT-GDQPAN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024

50
51

Quyết định 1009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Mở rộng trường mầm non”

52

Quyết định 1464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

53

Kế hoạch 3461/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục tỉnh

54

Quyết định 3250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

55

Quyết định 3239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Trung Sơn 2, Thành phố Sầm Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

56

Quyết định 3244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

57

Quyết định 3247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Thăng Long, huyện Nông Cống đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

58

Quyết định 3246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Yên Mỹ, huyện Nông Cống đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

59

Quyết định 3241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Quảng Vinh, Thành phố Sầm Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

60

Quyết định 1056/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023-2030"