Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.478 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
41

Quyết định 3964/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

42

Quyết định 3963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Vân Du, huyện Thạch Thành đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

43

Kế hoạch 4480/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp thành phố năm học 2022-2023

44

Kế hoạch 1557/KH-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục

45

Quyết định 3730/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltđ (Australia)

46

Kế hoạch 4464/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2022

47
48

Công văn 4460/SGDĐT-GDTXCNĐH của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo công tác Giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023

49

Công văn 4413/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị báo cáo số liệu đề xuất phương án mua sách giáo khoa cho học sinh mượn sử dụng

50

Quyết định 2774/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

51

Quyết định 2777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

52

Quyết định 2772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

53

Quyết định 4521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

54

Quyết định 2223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Tiểu học Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

55

Quyết định 2775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

56

Quyết định 3936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023

57

Quyết định 2776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

58

Quyết định 2778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

59

Quyết định 2771/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

60

Quyết định 2773/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia