Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.676 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
41

Công văn 6899/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về xem xét việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống COVID-19

Ban hành: 08/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
42

Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
43

Công văn 2803/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
44

Công văn 6558/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
45

Quyết định 2310/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2022

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
46

Quyết định 290/QĐ-TCGDNN của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 186/QĐ-TCGDNN ngày 15/4/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12; chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46, ASEAN lần thứ 13 và Châu Á lần thứ 2 trong năm 2021

Ban hành: 06/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
47

Công điện 645/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, Thành phố Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa khẩn trương triển khai thực hiện các công việc để chủ động ứng phó với mưa lũ

Ban hành: 06/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
48

Quyết định 2278/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thành viên đoàn kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 06/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
49

Tờ trình 2437/TTr-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
50

Quyết định 1004/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông công lập Năm học 2021-2022

Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
51

Quyết định 999/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên năm học 2021-2022

Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
52

Công văn 2113/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng năm học 2021-2022 tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
53

Quyết định 2785/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội đạt tiêu chí chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
54

Công văn 2059/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
55

Công văn 1935/SGDĐT-KTKĐ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trước Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
56

Công văn 2030/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia lần 2 năm 2021

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
57

Công văn 02/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
58

Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
59

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bãi bỏ điểm a Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 39/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời chính sách, chế độ ưu đãi đối với các trường Trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
60

Thông tư 20/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
Vui lòng đợi