Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.604 văn bản: Doanh nghiệp
01

Công văn 9245/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2021/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
02

Quyết định 36/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long bãi bỏ Quyết định 21/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
03

Quyết định 6008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xếp doanh nghiệp hạng I (một) đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp Tải về
04

Công văn 12904/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
05

Công văn 6979/EVN-KD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đề xuất tích hợp chia sẻ thông tin Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp qua Cổng dịch vụ công quốc gia

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
06

Công văn 5243/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
07

Công điện 1177/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp Tải về
08

Thông báo 480/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp Tải về
09

Công văn 9135/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác, giải quyết các kiến nghị của Tập đoàn Marubeni, Nhật Bản

Lĩnh vực: Ngoại giao, Doanh nghiệp Tải về
10

Quyết định 2506/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết định 785/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp Tải về
11

Quyết định 2507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại các Quyết định: 785/QĐ-UBND ngày 14/3/2013, 822/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp Tải về
12

Quyết định 1785/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Doanh nghiệp Tải về
13

Công điện 1123/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
14

Công văn 1112/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
15

Quyết định 4340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên KDC chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất để thực hiện dự án Xưởng sản xuất, gia công cửa và các kết cấu thép tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp Tải về
16

Kế hoạch 232/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
17

Công văn 5114/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
18

Công văn 5115/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
19

Quyết định 2577/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
20

Quyết định 4191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc chi trả tiền lương, thù lao (còn lại) và tiền thưởng năm 2022 đối với Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Trưởng Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về