Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.468 văn bản: Doanh nghiệp
01

Công văn 7549/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel

02

Quyết định 3519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024

03
04

Kế hoạch 724/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Chương trình Gặp mặt, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

05
06

Công văn 69626/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về khấu trừ thuế giá trị gia tăng và chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tiếp khách

07

Quyết định 3396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu và khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2023

08
09

Quyết định 2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Đại Thắng của Doanh nghiệp tư nhân Đăng Trà

10
11

Quyết định 1418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 2024

12

Quyết định 2726/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

13
14

Nghị định 69/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

15

Kế hoạch 3462/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam” và tuyên dương, khen thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2023

16
17

Công văn 65973/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

18
19

Công văn 7390/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc tham gia ý kiến đối với việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2019/NĐ-CP theo Thông báo 359/TB-VPCP ngày 30/8/2023 của Văn phòng Chính phủ

20

Kế hoạch 193/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn Thành phố Cần Thơ