Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 799 văn bản: Điện lực
681

Quyết định 35/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia

Ban hành: 02/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2007
682

Quyết định 2519/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Đơn giá chế tạo thiết bị cơ khí thủy công một số công trình thủy điện

Ban hành: 24/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
683

Chỉ thị 16/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc áp dụng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các trụ sở làm việc, các toà nhà, chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
684

Quyết định 110/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025

Ban hành: 18/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2007
685

Quyết định 53/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: máy phát điện - quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia

Ban hành: 22/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2007
686

Quyết định 2014/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp ban hành Quy định tạm thời nội dung tính toán, phân tích kinh tế, tài chính đầu tư và khung giá mua bán điện các dự án nguồn điện

Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2013
687

Quyết định 54/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2, Điều 1 Quyết định số 186/2006/QĐ-UBND về việc uỷ quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Sở Công nghiệp quản lý trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt của Ủy ban Nhân dân Thành phố và cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Ban hành: 18/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
688

Công văn 2259/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc hình thành Tổng công ty Điện lực dầu khí

Ban hành: 02/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
689

Quyết định 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 15/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2017
690

Quyết định 13/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình Xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia

Ban hành: 13/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2007
691

Quyết định 12/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 06/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2007
692

Công văn 632/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vướng mắc hoàn trả vốn các công trình điện ứng vốn của điện lực Đăklăk

Ban hành: 06/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
693

Quyết định 09/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 23 Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Ban hành: 06/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
694

Công văn 178/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng các công ty, đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 17/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
695

Thông tư 11/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Ban hành: 20/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2006
696

Quyết định 276/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện

Ban hành: 04/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2006
697

Thông tư 06/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Ban hành: 26/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2006
698

Quyết định 160/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của Luật Điện lực

Ban hành: 07/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2006
699

Quyết định 32/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

Ban hành: 06/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
700

Quyết định 31/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 06/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
Vui lòng đợi