Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.026 văn bản: Điện lực
661

Công văn 4925/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Dự án nhà máy nhiệt điện Formosa Hà Tĩnh vào Quy hoạch điện VII

662

Thông báo 234/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam

663

Thông tư 17/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

664

Thông tư 18/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Giám sát thị trường phát điện cạnh tranh

665

Thông tư 96/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới

666

Quyết định 3024/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2

667

Quyết định 3025/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3

668

Quyết định 3023/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1

669

Quyết định 30/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết Điện lực về việc ban hành Danh sách các nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 01/07/2012

670

Công văn 1427/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp hạng I đối với Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

671

Quyết định 404/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung thành viên Tổ công tác xử lý chất thải từ các nhà máy nhiệt điện

672

Quyết định 368/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổ công tác xử lý chất thải từ các nhà máy nhiệt điện

673

Công văn 441/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả đàm phán Chương trình Hỗ trợ phát triển Chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2 (Chương trình DPL2)

674

Quyết định 22/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình vận hành hệ thống thông tin và công bố thông tin

675

Quyết định 20/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình phân loại tổ máy và tính giá trần bản chào cả nhà máy nhiệt điện

676

Quyết định 19/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất và tính toán giá công suất thị trường

677

Quyết định 23/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập lịch huy động tổ máy, vận hành thời gian thực và tính toán thanh toán sau vận hành

678

Quyết định 21/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình mô phỏng thị trường điện

679

Quyết định 18/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình tính toán giá trị nước

680

Quyết định 17/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới, tháng tới và tuần tới