Danh mục

Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 861 văn bản: Điện lực
661

Công văn 7051/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định dự án đầu tư Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1

Ban hành: 12/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2009
662

Công văn 7070/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển chủ đầu tư các dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê và Nông Sơn

Ban hành: 12/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2009
663

Quyết định 85/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2009 - 2015

Ban hành: 03/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2009
664

Công văn 3654/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thoả thuận chế độ phụ cấp thu hút mức 70% đối với viên chức, nhân viên, làm việc tại Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
665

Thông tư 27/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định Đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh

Ban hành: 25/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
666

Công văn 3547/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương, phụ cấp chức vụ theo công ty hạng I đối với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương

Ban hành: 22/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
667

Công văn 6549/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về phương thức đầu tư Dự án Nhà máy điện Vân Phong 1, Trung tâm Điện lực Vân Phong

Ban hành: 22/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
668

Công văn 1622/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Điện lực - TKV

Ban hành: 11/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2009
669

Công văn 1922/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc chế tạo thiết bị đồng bộ nhà máy nhiệt điện than 600 MW

Ban hành: 09/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2009
670

Công văn 8527/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện giảm giá điện giờ cao điểm

Ban hành: 28/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2010
671

Công văn 5918/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
672

Công văn 1427/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về giá điện giờ cao điểm

Ban hành: 20/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2009
673

Công văn 5708/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc khởi công hợp đồng EPC Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng

Ban hành: 20/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
674

Công văn 1682/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện sông Hậu I

Ban hành: 12/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
675

Công văn 5195/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo liên quan 2 dự án Luồng tàu cho tàu có trọng tải lớn trên Sông Hậu và dự án Trung tâm Nhiệt điện duyên hải vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2009
676

Thông báo 232/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án tái cơ cấu ngành điện cho phát triển thị trường điện Việt Nam

Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
677

Công văn 1532/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai các Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu I và Quảng Trạch I

Ban hành: 28/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2009
678

Công văn 4945/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về phương án xử lý giá điện thắp sáng giờ cao điểm

Ban hành: 22/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
679

Công văn 4881/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Ban hành: 21/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2009
680

Công văn 4796/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc san gạt mặt bằng Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân

Ban hành: 15/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2009
Vui lòng đợi