Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 987 văn bản: Điện lực
21
22

Quyết định 559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc cho Công ty Điện lực Bình Định thuê đất đang sử dụng đất để làm Trạm biến áp 110kV Tam Quan tại phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn

23

Quyết định 252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoá chất, Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

24

Quyết định 568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trạm biến áp 110kV Cát Nhơn và đấu nối của Tổng Công ty Điện lực miền Trung

25

Quyết định 252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoá chất, Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

26
27

Quyết định 636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo tỉnh Thanh Hóa

28

Quyết định 307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện, lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

29

Quyết định 395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

30

Quyết định 238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

31
32

Quyết định 49/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép xây dựng trạm biến áp và cột điện trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều

33
34

Quyết định 119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện khi hệ thống điện thiếu nguồn cung cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

35

Quyết định 02/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân

36
37

Quyết định 135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt danh sách các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện không bị cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

38
39

Thông tư 02/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

40

Quyết định 67/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương