Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.125 văn bản: Điện lực
21

Kế hoạch 212/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hà Nội

22

Quyết định 2085/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Phương án Bảo vệ đập, hồ chứa công trình thủy điện Sê San 3

23

Quyết định 1745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp và lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

24
25

Kế hoạch 578/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

26

Quyết định 2700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án cung ứng điện 06 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

27

Kế hoạch 170/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

28

Quyết định 2064/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

29

Kế hoạch 262/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

30

Quyết định 1852/QĐ-BCT của Bộ Công Thương bãi bỏ các văn bản hành chính trong lĩnh vực điện lực của Bộ Công Thương

31

Nghị quyết 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Cấp điện cho Đồn Biên phòng Châu Khê (553)/Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An

32
33

Công văn 5006/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất có chính sách phát triển hệ thống pin trữ điện tái tạo

34

Quyết định 29/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ Quyết định 184/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý sử dụng chung cột điện trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh

35
36

Quyết định 1886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng thành lập Ban Chỉ đạo điều hành cung ứng điện trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

37

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh

38

Quyết định 511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

39
40

Quyết định 2300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bá Thước 1, huyện Bá Thước