Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.023 văn bản: Điện lực
01

Công văn 1826/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023

02

Quyết định 14/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

03

Công văn 1845/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tiếp tục triển khai các giải pháp tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023

04

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo việc cung ứng điện mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05

Công văn 1487/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong giai đoạn cao điểm hè năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

06

Quyết định 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

07

Quyết định 1062/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện

08

Nghị quyết 65/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng hợp đồng EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

09

Thông tư 10/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

10
11
12

Công văn 1179/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện kiểm tra, rà soát an toàn sử dụng điện, an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn Thành phố

13
14

Quyết định 849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

15

Quyết định 557/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang

16

Quyết định 682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

17

Quyết định 368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh và lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

18

Quyết định 317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng

19

Quyết định 390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt phương án cung ứng điện và danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện năm 2023

20

Quyết định 447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và khách hàng sử dụng điện được ưu tiên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La