Danh mục

Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 830 văn bản: Điện lực
641

Công văn 8527/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện giảm giá điện giờ cao điểm

Ban hành: 28/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2010
642

Công văn 5918/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
643

Công văn 1427/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về giá điện giờ cao điểm

Ban hành: 20/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2009
644

Công văn 5708/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc khởi công hợp đồng EPC Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng

Ban hành: 20/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
645

Công văn 1682/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện sông Hậu I

Ban hành: 12/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
646

Thông báo 232/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án tái cơ cấu ngành điện cho phát triển thị trường điện Việt Nam

Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
647

Công văn 5195/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo liên quan 2 dự án Luồng tàu cho tàu có trọng tải lớn trên Sông Hậu và dự án Trung tâm Nhiệt điện duyên hải vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2009
648

Công văn 1532/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai các Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu I và Quảng Trạch I

Ban hành: 28/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2009
649

Công văn 4945/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về phương án xử lý giá điện thắp sáng giờ cao điểm

Ban hành: 22/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
650

Công văn 4881/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Ban hành: 21/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2009
651

Công văn 4796/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc san gạt mặt bằng Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân

Ban hành: 15/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2009
652

Công văn 4413/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc lựa chọn nhà đầu tư phát triển dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) nhiệt điện Nghi Sơn II

Ban hành: 30/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
653

Công văn 1049/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển chủ đầu tư Dự án Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương

Ban hành: 25/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2009
654

Công văn 101/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện lực Hà Nội

Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
655

Công văn 4142/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2009
656

Công văn 3051/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp than cho nhà máy nhiệt điện An Khánh, tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 13/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2009
657

Quyết định 68/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2015

Ban hành: 13/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2009
658

Công văn 3033/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về giá điện giờ cao điểm

Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2009
659

Công văn 1528/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương, phụ cấp chức vụ theo công ty hạng I đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng

Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2009
660

Công văn 703/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia" do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ

Ban hành: 11/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2009
Vui lòng đợi