Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.025 văn bản: Điện lực
621

Thông tư 19/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

622

Thông báo 38/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định vay vốn giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (do Bộ Tài chính đại diện) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) cho Dự án "Nhà máy điện gió Phú Lạc - Giai đoạn 1"

623

Công văn 996/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng vốn thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

624

Công văn 3852/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu đối với dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II

625

Thông báo 218/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Chương trình vật liệu xây không nung và giải pháp xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, hóa chất

626

Thông báo 214/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

627

Quyết định 14/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia

628

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà để ở

629

Công văn 1145/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

630

Công văn 2013/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc san gạt, bàn giao mặt bằng dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

631

Quyết định 08/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện trong hệ thống điện truyền tải

632

Thông tư 06/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió

633

Thông tư 03/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

634

Công văn 693/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa mặt hàng tro bay là phế thải công nghiệp từ nhà máy nhiệt điện Phả Lại

635

Công văn 306/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với các nhà máy thủy điện không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

636

Quyết định 155/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện

637

Chỉ thị 01/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và an toàn điện trong nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

638

Quyết định 2093/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Lê Thanh, Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

639

Quyết định 2094/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Đào Văn Hưng nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

640

Thông tư 50/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng tủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện