Văn bản Luật Đầu tư

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.670 văn bản: Đầu tư
01

Công văn 1760/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
02
03

Quyết định 81/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Đầu tư, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Công văn 1753/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông Tải về
05

Quyết định 534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm bơm điện Tứ Câu

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
06

Quyết định 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
07

Quyết định 533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 (đợt 1)

Lĩnh vực: Đầu tư, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
08

Công văn 1707/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
09

Quyết định 283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến kênh tưới, tiêu; công trình phục vụ quản lý vận hành trạm bơm Tri Phương II.1 và Tri Phương II.2

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
10

Quyết định 570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
11

Quyết định 861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng biển hiệu nội quy, quy định về hoạt động du lịch đường sông tại các bến thuyền Chùa Khải Nam, Thiền viện Trúc Lâm, bến du thuyền Hàm Rồng và Đền Cô Bơ

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
12

Quyết định 491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam năm 2023 của Ban Kiểm soát Quỹ

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
13

Quyết định 804/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Xây dựng nhà ăn lưu học sinh Lào, Trường Đại học Hồng Đức

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
14

Quyết định 215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
15

Công điện 123/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
16

Công điện 126/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng tại trường học, đô thị

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
17

​Quyết định 105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 3)​

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
18

Công điện 03/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát, đánh giá tình hình hoàn thiện thủ tục đầu tư, tình hình thực hiện các dự án phục vụ đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
19

Quyết định 456/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về thời gian và phân công thực hiện các bước trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
20

Quyết định 70/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2023

Lĩnh vực: Đầu tư, Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về