Văn bản Luật Đầu tư

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.672 văn bản: Đầu tư
21

Công điện 03/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát, đánh giá tình hình hoàn thiện thủ tục đầu tư, tình hình thực hiện các dự án phục vụ đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

22

Quyết định 70/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2023

23
24

Quyết định 202/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

25

Quyết định 750/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hà Long I, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

26
27

Công văn 1590/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

28
29

Quyết định 61/QĐ-UBQLV của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

30

Quyết định 179/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2, tỉnh Hà Nam

31

Quyết định 740/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao Đại Dương tại xã Tân Trường, xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn

32

Quyết định 331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023

33

Công điện 95/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

34

Quyết định 707/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát

35

Quyết định 723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu thương mại tổng hợp tại phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa

36

Kế hoạch 1118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

37

Quyết định 171/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân công các Thứ trưởng quản lý, theo dõi các dự án đầu tư phát triển

38

Quyết định 711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Tượng Liên, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành

39

Quyết định 710/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Pốn Thành Công, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước

40

Quyết định 708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Luốc Lầu, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn