Văn bản Luật Đầu tư

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.677 văn bản: Đầu tư
01

Quyết định 743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Cần Thơ

02

Quyết định 84/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng sân vận động huyện Tiên Du”

03

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

04

Công văn 1760/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2

05
06

Quyết định 81/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh

07
08

Quyết định 534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm bơm điện Tứ Câu

09

Quyết định 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận

10

Quyết định 533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 (đợt 1)

11

Công văn 1707/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

12

Quyết định 283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến kênh tưới, tiêu; công trình phục vụ quản lý vận hành trạm bơm Tri Phương II.1 và Tri Phương II.2

13

Quyết định 570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

14
15

Quyết định 491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam năm 2023 của Ban Kiểm soát Quỹ

16

Quyết định 804/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Xây dựng nhà ăn lưu học sinh Lào, Trường Đại học Hồng Đức

17

Quyết định 215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương

18

Công điện 123/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2023

19

Công điện 126/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng tại trường học, đô thị

20

​Quyết định 105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 3)​