Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 1.275 văn bản: Đầu tư
41

Quyết định 953/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019

Ban hành: 30/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2019
42

Quyết định 924/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thaco - Thái Bình

Ban hành: 24/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2019
43

Quyết định 1005/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khảo sát địa chất giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công Dự án Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội

Ban hành: 17/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
44

Quyết định 826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An

Ban hành: 05/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2019
45

Quyết định 682/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ban hành: 15/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
46

Quyết định 519/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả (SGRE-EE)", sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức

Ban hành: 11/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2018
47

Quyết định 389/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Ban hành: 11/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
48

Chỉ thị 02/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018

Ban hành: 23/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
49

Quyết định 90/QĐ-BNN-QLDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành suất đầu tư nông nghiệp trồng chè, tiêu chí vườn chè làm căn cứ xác định giá trị vườn chè để cổ phần hóa Tổng công ty Chè Việt Nam năm 2015, áp dụng tại khu vực 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 10/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2018
50

Quyết định 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ban hành: 03/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2017
51

Quyết định 353/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công 2, Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 23/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2017
52

Quyết định 181/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn thuộc quần thể Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Ban hành: 09/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2017
53

Quyết định 796/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khối nhà hiệu bộ và giảng đường chính Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2016
54

Quyết định 737/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

Ban hành: 29/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2016
55

Quyết định 2174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)

Ban hành: 04/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2014
56

Quyết định 2163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục "Chương trình Hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2" do Liên minh châu Âu tài trợ

Ban hành: 02/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2014
57

Quyết định 1712/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đính chính Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Ban hành: 25/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2014
58

Thông tư 39/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng

Ban hành: 30/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2014
59

Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư giữa Chính phủ Cộng hòa Hai-ti và Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 29/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2013
60

Quyết định 3189/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL91 đoạn Kml4 - Km50+889 theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)

Ban hành: 14/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2013
Vui lòng đợi