Văn bản Luật Đầu tư

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.666 văn bản: Đầu tư
41
42

Quyết định 444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế vận hành Hệ thống Quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

43

Công văn 1281/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

44

Quyết định 1270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Giao thông Vận tải phê duyệt danh mục hạ tầng giao thông do Thành phố quản lý sau đầu tư theo Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố

45

Quyết định 375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông (giai đoạn 2)

46

Quyết định 369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

47

Quyết định 583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoài Hương, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn

48

Quyết định 210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

49

Nghị quyết 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xử lý vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022

50

Quyết định 647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoà Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

51

Quyết định 648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

52

Quyết định 649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu nuôi trồng thủy hải sản VNC tại phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn

53
54

Quyết định 584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đệ Đức - Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn

55

Nghị quyết 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An cho ý kiến về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương

56

Quyết định 561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước

57

Công văn 1889/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Bắc Kạn - Cao Bằng

58

Nghị quyết 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp từ đường ngã tư xã Tân An tại ĐT.534B đi xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ

59

Nghị quyết 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

60

Nghị quyết 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường huyện 80, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng