Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 369 văn bản: Cơ cấu tổ chức
341

Công văn 9297/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Đề án thành lập Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2013
342

Công văn 9149/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép công nhận chức danh giáo sư

Ban hành: 31/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2013
343

Công văn 11474/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác thống kê, môi trường

Ban hành: 25/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2013
344

Công văn 997/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng đối với đồng chí Phạm Sỹ Danh

Ban hành: 15/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2013
345

Công văn 1720/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính văn bản

Ban hành: 22/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2012
346

Đính chính 2900/ĐC-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/07/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp

Ban hành: 15/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2012
347

Công văn 86/BCĐTKHP1992 của Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 về việc lãnh đạo, triển khai tổng kết thi hành Hiến pháp

Ban hành: 21/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2011
348

Công văn 1852/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020

Ban hành: 11/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2011
349

Công văn 1679/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 22/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2011
350

Công văn 5434/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thái Bình

Ban hành: 09/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2011
351

Công văn 5080/BKHĐT-CLPT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành và địa phương giai đoạn 2011 - 2020

Ban hành: 02/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2011
352

Công văn 641/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ban hành: 22/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2007
353

Công văn 405/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Ban hành: 02/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2007
354

Thông báo 39/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ tổng kết công tác năm 2006 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2007

Ban hành: 06/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2007
355

Công văn 285/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống công sở cơ quan nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2006-2010

Ban hành: 28/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
356

Công văn 203/LDTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp

Ban hành: 18/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2007
357

Công văn 143/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số công việc cần tập trung chỉ đạo

Ban hành: 09/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
358

Thông báo số 39/TB/VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp và các tổng công ty nhà nước nghành công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

Ban hành: 08/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
359

Công văn 2582/ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính Văn bản Nghị định số 33/CP, ngày 27/5/1996 của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Ban hành: 30/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
360

Công văn 1490TC/TCDN của Bộ Tài chính về tổ chức Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước

Ban hành: 09/05/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
Vui lòng đợi