Tra cứu Công văn về Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 389 văn bản: Cơ cấu tổ chức
341

Công văn 2102/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

Ban hành: 04/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2009
342

Công văn 1838/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 06/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2009
343

Công văn 5867/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương

Ban hành: 26/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
344

Công văn 5930/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng Thông tư liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định biên chế hành chính sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo

Ban hành: 15/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2009
345

Thông báo 440/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu ứng viên chức danh Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 06/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
346

Công văn 636/TTg-ĐP của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Đề án thành lập Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 27/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2009
347

Công văn 1464/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc sắp xếp đổi mới nông trường

Ban hành: 09/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2009
348

Công văn 1373/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc ổn định tổ chức và đảm bảo điều kiện hoạt động của ngành dân số, kế hoạch hoá gia đình tại các địa phương

Ban hành: 05/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
349

Công văn 1183/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung điểm h, khoản 5, Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 25/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
350

Thông báo 199/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về tính hợp pháp của Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ Nội vụ và Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Ban hành: 08/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2008
351

Thông báo 198/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về một số nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 08/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2008
352

Công văn 3798/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, chế biến kinh doanh than

Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
353

Công văn 71/CP-TCCV của Chính phủ về việc đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 07/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
354

Công văn 2738/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
355

Công văn 1348/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với người lao động nghỉ việc khi sắp xếp, chuyển đổi công ty nhà nước

Ban hành: 22/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
356

Công văn 2512/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 21/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2008
357

Công văn 6779/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh

Ban hành: 21/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2007
358

Công văn 5468/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc bố trí, bổ sung trụ sở làm việc

Ban hành: 27/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2007
359

Công văn 4553/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo việc bàn giao trang bị, thiết bị thuộc Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ về Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 16/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2007
360

Thông báo 43/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp phân định chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý lưu vực sông

Ban hành: 15/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2007
Vui lòng đợi