Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 374 văn bản: Cơ cấu tổ chức
361

Công văn 2611/UBND-SNV của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2016
362

Công văn 1442/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương thành lập Trường Đại học tư thục Y - Dược tại Cà Mau

Ban hành: 08/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2016
363

Công văn 863/VPCP-V.III của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2317/QĐ-TTg ngày 20/12/2015 phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016

Ban hành: 04/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2016
364

Công văn 7970/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn tổ chức Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại bộ, địa phương

Ban hành: 19/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2008
365

Thông báo 1359/BTM-VP của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh và phân công công tác trong Lãnh đạo Bộ Thương mại

Ban hành: 09/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2007
366

Thông báo 39/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ tổng kết công tác năm 2006 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2007

Ban hành: 06/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2007
367

Công văn 285/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống công sở cơ quan nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2006-2010

Ban hành: 28/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
368

Công văn 203/LDTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp

Ban hành: 18/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2007
369

Công văn 143/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số công việc cần tập trung chỉ đạo

Ban hành: 09/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
370

Công văn 1031/CP-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Ban hành: 31/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2003
371

Thông tư 11/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bàn giao nhiệm vụ cho vay giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) từ kho bạc nhà nước sang Ngân hàng chính sách xã hội

Ban hành: 11/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
372

Công văn 139-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc phân công lại chức năng, nhiệm vụ

Ban hành: 09/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2005
373

Công văn 431/VPCP-CCHCcủa Văn phòng Chính phủ về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân Thành phố là đô thị loại II.

Ban hành: 09/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
374

Công văn 1490TC/TCDN của Bộ Tài chính về tổ chức Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước

Ban hành: 09/05/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
Vui lòng đợi