Tra cứu Công văn về Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 389 văn bản: Cơ cấu tổ chức
21

Công văn 1983/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 12/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2019
22

Công văn 258/TTg-TH của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung phân công công việc của lãnh đạo Chính phủ

Ban hành: 28/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2019
23

Công văn 1609/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 27/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
24

Thông báo 458/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Lễ tang Nhà nước tại cuộc họp phân công tổ chức, phục vụ lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ban hành: 13/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
25

Công văn 11961/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Ban hành: 08/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
26

Công văn 11580/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
27

Công văn 5018/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý kiến dự thảo Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương

Ban hành: 26/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
28

Công văn 9878/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Nghị quyết của Quốc hội

Ban hành: 10/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2018
29

Hướng dẫn 321/HD-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 02/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2018
30

Công văn 7002/BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh khảm lá sắn

Ban hành: 10/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2018
31

Kế hoạch 813/KH-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 26/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2018
32

Thông báo 178/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo

Ban hành: 11/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2018
33

Thông báo 181/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 11/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2018
34

Công văn 290/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học VinUni

Ban hành: 02/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
35

Công văn 1418/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Ban hành: 08/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
36

Thông báo 54/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 06/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
37

Công văn 85/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng

Ban hành: 19/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
38

Công văn 26/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc góp ý phương án tổ chức tòa chuyên trách

Ban hành: 15/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
39

Công văn 13796/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Quản lý Châu Âu tại Việt Nam

Ban hành: 27/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
40

Công văn 1986/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam

Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
Vui lòng đợi