Tra cứu Công văn về Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 389 văn bản: Cơ cấu tổ chức
321

Công văn 9658/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thành lập cửa hàng miễn thuế trong nội thành

Ban hành: 19/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
322

Thông báo 75/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ về việc thành lập Hiệp hội Đường sắt Mê Công mở rộng

Ban hành: 25/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2014
323

Công văn 9189/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2014
324

Thông báo 4287/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phân công công tác của Lãnh đạo Bộ

Ban hành: 13/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2014
325

Công văn 8915/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc kiện toàn các Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban Liên Chính phủ, Ủy ban hỗn hợp

Ban hành: 07/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2014
326

Công văn 1808/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thành lập Trường Đại học Khánh Hòa

Ban hành: 18/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2014
327

Công văn 1684/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc ủy quyền thay thế, bổ sung thành viên Ban Điều phối Đề án và Ban Chỉ đạo Đại hội

Ban hành: 09/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2014
328

Công văn 1302/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng đối với đồng chí Nguyễn Thái Lai

Ban hành: 24/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2014
329

Công văn 1136/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương thành lập Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2014
330

Công văn 966/TTg-V.III của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Tổ công tác Phú Quốc

Ban hành: 20/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2014
331

Thông báo 455/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh phân công công tác của Lãnh đạo Bộ

Ban hành: 16/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2014
332

Công văn 2194/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc Thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá

Ban hành: 02/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2014
333

Công văn 325/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương thành lập Trường Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành: 17/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2014
334

Công văn 66/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển

Ban hành: 13/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2014
335

Công văn 6978/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng các khu công nghiệp Thanh Hóa

Ban hành: 08/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
336

Công văn 1545/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình

Ban hành: 17/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2008
337

Công văn 2370/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp công ty hạng I

Ban hành: 07/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2008
338

Công văn 926/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2008
339

Công văn 531/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc cổ phần hóa các tổng công ty tham gia hình thành các Tập đoàn kinh tế

Ban hành: 10/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2008
340

Công văn 440/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chi phí hoạt động của các Tiểu Ban chuyên trách và Tổ Tổng hợp thuộc Dự án Thủy điện Sơn La

Ban hành: 26/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2008
Vui lòng đợi