Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.885 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Quyết định 278/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
02

Quyết định 743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Đầu tư, Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Quyết định 270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Quyết định 27/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Quyết định 419/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
06

Quyết định 622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
07

Quyết định 26/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức Tải về
08

Quyết định 728/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09

Quyết định 24/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi khoản 16 Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 36/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
10

Quyết định 297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
11

Quyết định 717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
12

Quyết định 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
13

Quyết định 384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Ban Quản lý dự án Ngôi trường hy vọng Samsung Bắc Giang

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức Tải về
14

Quyết định 698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo Tải về
15

Quyết định 440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Khu kinh tế tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
16

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Quyết định 467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng thẩm định Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện (DDCI) Thành phố Đà Nẵng năm 2022

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
18

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Quyết định 364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt thay đổi, bổ sung nhân sự được cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang năm 2023

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về