Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 6.927 văn bản: Cơ cấu tổ chức
41

Quyết định 27/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1

Ban hành: 06/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
42

Quyết định 27/QĐ-UBQG2020 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020

Ban hành: 06/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2020
43

Quyết định 02/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Công tác phía Nam

Ban hành: 02/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2020
44

Quyết định 2791/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2020
45

Quyết định 2792/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Phòng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2020
46

Thông tư 10/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2020
47

Quyết định 1911/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 27/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
48

Quyết định 1905/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội và quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
49

Nghị quyết 844/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 25/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
50

Nghị quyết 843/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm và cho thôi làm thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV

Ban hành: 25/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
51

Nghị quyết 845/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 25/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
52

Quyết định 36/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 25/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
53

Quyết định 294/QĐ-UBQG45 của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao

Ban hành: 25/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
54

Nghị quyết 846/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 25/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
55

Quyết định 1882/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ban hành: 24/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2019
56

Quyết định 1868/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 23/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
57

Nghị quyết 840/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
58

Nghị quyết 841/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
59

Quyết định 974/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tổ soạn thảo Thuyết minh giai đoạn 2 (2021-2025) của Chương trình CTDT/16-20

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2019
60

Nghị quyết 839/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
Vui lòng đợi