Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.901 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Quyết định 578/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nam Định

02

Quyết định 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương

03

Quyết định 278/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023

04

Quyết định 743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Cần Thơ

05

Quyết định 270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

06

Quyết định 419/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ

07

Quyết định 27/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

08

Quyết định 622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

09

Quyết định 26/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

10

Quyết định 1648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

11

Quyết định 728/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023

12
13

Quyết định 297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Bắc Ninh

14

Quyết định 717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi Thành phố Cần Thơ

15

Quyết định 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

16

Quyết định 384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Ban Quản lý dự án Ngôi trường hy vọng Samsung Bắc Giang

17

Quyết định 698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Cần Thơ

18
19

Quyết định 582/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

20

Quyết định 1579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương Thành phố Hà Nội cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông