Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.910 văn bản: Cơ cấu tổ chức
21

Quyết định 85/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập các Hội đồng lựa chọn bổ sung sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2023 - 2024

22

Quyết định 87/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2023 - 2024

23

Quyết định 717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi Thành phố Cần Thơ

24

Quyết định 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

25

Quyết định 384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Ban Quản lý dự án Ngôi trường hy vọng Samsung Bắc Giang

26

Quyết định 698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Cần Thơ

27
28

Quyết định 582/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

29

Quyết định 1579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương Thành phố Hà Nội cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

30

Quyết định 1580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng biên soạn tài liệu giáo dục địa phương Thành phố Hà Nội cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

31

Quyết định 1581/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ nhiệm trọng tài viên lao động và kiện toàn Hội đồng trọng tài lao động Thành phố nhiệm kỳ 2022-2026

32

Quyết định 440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Khu kinh tế tỉnh Lai Châu

33

Quyết định 467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng thẩm định Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện (DDCI) Thành phố Đà Nẵng năm 2022

34

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

35

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

36

Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

37

Quyết định 364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt thay đổi, bổ sung nhân sự được cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang năm 2023

38
39

Quyết định 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Tổ chức Festival Huế

40

Quyết định 355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang