Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.417 văn bản: Chính sách
15101

Quyết định 985/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả cơ bão số 5, khôi phục và phát triển sản xuất cho các tỉnh ven biển Nam bộ

15102

Nghị định 110/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993

15103

Quyết định 956/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đoàn công tác của Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 5

15104

Quyết định 552/1997/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân ngành thuỷ sản

15105

Thông tư về việc thưởng khuyến khích xuất khẩu hàng dệt - may mặc

15106

Quyết định 910/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam bộ giai đoạn từ nay đến năm 2010

15107

Quyết định 903/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2010

15108

Công văn 3689/TBLS-CV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tạm đừng xác nhận người hưởng chính sách như thương binh

15109

Quyết định 822/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2000

15110

Thông tư 69/TTLB của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung và định mức chi của chương trình chăm sóc và bảo vệ trẻ em năm 1997

15111

Quyết định 767/TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài

15112

Công văn đình chính Thông tư số 52-TC/TCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước

15113

Quyết định 761/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ thời kỳ 1996-2010

15114

Quyết định 747/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ thời kỳ 1996-2010

15115

Quyết định 748/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại một số khu vực Cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn

15116

Quyết định 749/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi

15117

Quyết định 739/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 1996-2010

15118

Quyết định 740/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch khu kinh tế đô thị Đồng Đăng - Lạng Sơn thời kỳ từ nay đến năm 2010

15119

Quyết định 734/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách

15120

Quyết định 634-TC/QĐ/TCCB của Bộ Tài chính về việc áp dụng chế độ phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật cho cán bộ KBNN làm việc trong môi trường độc hại