Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.289 văn bản: Chính sách
21

Thông báo 12/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
22

Nghị quyết 46/2022/QH15 của Quốc hội về kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
23

Quyết định 132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
24

Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
25

Nghị quyết 03/NQ-CP của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2021

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
26

Kế hoạch 58/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022

Ban hành: 08/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
27

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 08/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2022
28

Công văn 52/BVHTTDL-GĐ của Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
29

Quyết định 09/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
30

Công văn 144/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
31

Kế hoạch 11/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
32

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
33

Kế hoạch 02/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030

Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
34

Kế hoạch 26/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030” năm 2022

Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
35

Kế hoạch 30/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
36

Kế hoạch 03/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030

Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
37

Công văn 07/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em

Ban hành: 04/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
38

Công văn 58/VPCP-KTTH của Văn phòng chính phủ về việc kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 03/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
39

Nghị quyết 168/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/01/2022
40

Kế hoạch 331/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
Vui lòng đợi