Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 14.816 văn bản: Chính sách
21

Công văn 438/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Công điện 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ

22

Quyết định 71/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

23
24
25
26
27
28

Kế hoạch 09/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

29
30

Quyết định 21/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Phước, Hà Giang, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bạc Liêu, Đắk Lắk, Gia Lai dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023

31

Quyết định 162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

32

Quyết định 122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023

33

Quyết định 93/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Đề án cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2025

34

Quyết định 6696/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

35

Kế hoạch 26/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khảo sát nhu cầu thanh niên, tổ chức thanh niên trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

36

Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình

37
38

Quyết định 14/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

39

Công văn 307/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2023

40

Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Trà Vinh, Đắk Nông, Quảng Bình dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023