Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 18.202 văn bản: Chính sách
21
22

Nghị quyết 82/NQ-CP của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024

23

Kế hoạch 2075/KH-BCTNCT của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Bình Thuận triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

24

Kế hoạch 2074/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25

Thông báo 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc thành lập Quỹ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

26

Công văn 132/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai chương trình "Phúc lợi đoàn viên" năm 2024

27

Công văn 366/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu

28

Báo cáo 73/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024

29
30

Kế hoạch 117/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2024 - 2025

31
32

Công văn 368/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối

33

Công văn 365/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa

34

Kế hoạch 1324/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ​thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024

35

Kế hoạch 4006/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Quyết định 76/QĐ-TTg ngày 18/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

36

Kế hoạch 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2024

37

Quyết định 1296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh Quyết định 2026/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

38

Quyết định 1310/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch trợ cấp gạo năm 2024 trên địa bàn huyện Bắc Trà My theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

39

Thông báo 250/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm 2024; tình hình giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia

40

Kế hoạch 407/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An hoàn thiện mô hình hợp tác tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 -2025