Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 12.190 văn bản: Chính sách
21

Công văn 561/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
22

Công văn 373/SGTVT-P5 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 21/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
23

Công văn 558/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 21/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
24

Quyết định 217/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Điện Biên để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
25

Công văn 356/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
26

Công văn 1108/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
27

Chỉ thị 04/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
28

Công văn 04/UBQG-VP của Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
29

Công văn 369/SGTVT-P5 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương về việc phối hợp, tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
30

Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2021
31

Kế hoạch 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2021

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
32

Quyết định 98/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 ( giai đoạn II)

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
33

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định mức thu tự nguyện đóng góp đối với người cao tuổi có nhu cầu vào sống tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 17/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
34

Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021

Ban hành: 10/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2021
35

Quyết định 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
36

Thông báo 27/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi thăm, làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2021
37

Quyết định 158/QĐ-HĐTĐNN của Hội đồng Thẩm định Nhà nước về việc phê duyệt Kế hoạch thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
38

Quyết định 477/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
39

Quyết định 178/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các Bộ và địa phương để cấp cho các đơn vị phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 07/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2021
40

Công văn 141/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc xác định địa bàn chế độ, chính sách

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
Vui lòng đợi