Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 14.814 văn bản: Chính sách
01

Công văn 625/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

02

Công văn 900/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Quyết định về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

03
04

Kế hoạch 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội năm 2023

05
06

Kế hoạch 18/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Chủ đề năm 2023 "Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố"

07

Quyết định 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

08

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đôn đốc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

09

Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc bãi bỏ Quyết định 61/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

10

Công văn 14/UBND-VP2 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

11

Kế hoạch 14/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2023

12

Thông báo 18/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

13

Nghị quyết 07/NQ-CP của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

14

Thông báo 13/TB-BCT của Bộ Công Thương về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên về các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão tại Hội nghị ngày 27/01/2023

15

Công văn 219/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Nghị quyết 05/NQ-CP ngày 09/01/2023 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2022

16

Công văn 489/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc chi trả chính sách, chế độ qua tài khoản cho các hộ nghèo đã được cấp tài khoản an sinh xã hội

17
18

Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023

19
20

Công văn 438/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Công điện 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ