Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.973 văn bản: Chính sách
15081

Quyết định 25/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995

15082

Quyết định 10/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường bảo tàng dân tộc học - Yên Hoà - Phủ Đô - Tỷ lệ 1/500

15083

Quyết định 24/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2001-2010 (điều chỉnh)

15084

Nghị quyết về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật

15085

Công văn về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2002

15086

Nghị quyết quy định việc thi hành một số điểm của Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992

15087
15088

Nghị quyết về việc ban hành hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI

15089

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

15090

Công văn 450/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

15091

Thông tư 09/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2002 theo Quyết định số 199/2002/QĐ-TTg

15092

Công văn 485/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

15093

Công văn 452/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi về thu nhập doanh nghiệp

15094

Công văn 449/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án trồng rừng vốn viện trợ không hoàn lại

15095

Công văn 447/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu liên quan dến đất đai

15096

Nghị định 11/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã

15097

Công văn 713/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong hoạt động vận tải quốc tế

15098

Quyết định 19/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010

15099

Công văn về việc dự án hỗ trợ kỹ thuật do UNDCP tài trợ

15100

Quyết định 18/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình đến năm 2005