Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.657 văn bản: Chính sách
12861

Thông tư 01/TT/2001/TGCP của Ban Tôn giáo Chính phủ về hướng dẫn việc miễn thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với "chức sắc tôn giáo chuyên nghiệp"

Ban hành: 03/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
12862

Quyết định 97/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc giá hỗ trợ việc làm

Ban hành: 02/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
12863

Công văn 3907/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 01/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
12864

Công văn 4409/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư

Ban hành: 01/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
12865

Quyết định 94/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 01/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
12866

Thông tư 79/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính để thực hiện các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

Ban hành: 28/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
12867

Công văn 3883/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với dịch vụ tưới tiêu

Ban hành: 28/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
12868

Công văn 3893/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế

Ban hành: 28/09/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
12869

Quyết định 143/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005

Ban hành: 27/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
12870

Công văn 3811/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ban hành: 24/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2003
12871

Công văn 3808/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách về đất đai

Ban hành: 24/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2003
12872

Quyết định 139/2001/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng chính sách khu kinh tế cửa khẩu đường 19, tỉnh Gia Lai

Ban hành: 21/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
12873

Thông tư 06/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ

Ban hành: 20/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
12874

Quyết định 136/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010

Ban hành: 17/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
12875

Quyết định 784/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc miễn cước thư chuyển tiền từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam gửi đến các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ban hành: 14/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
12876

Chỉ thị 23/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2001

Ban hành: 14/09/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
12877

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ

Ban hành: 14/09/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
12878

Nghị định 62/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần.

Ban hành: 12/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
12879

Quyết định 134/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thép đến năm 2010

Ban hành: 10/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
12880

Công văn 1587/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu và thực hiện chế độ BHXH cho người lao động

Ban hành: 06/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
Vui lòng đợi