Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 12.980 văn bản: Chính sách
12841

Công văn 152-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời chi trả 3 chế độ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 08/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
12842

Công văn 2753/LĐTBXH-BHLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Ban hành: 01/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
12843

Thông tư 18/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng

Ban hành: 01/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
12844

Quyết định 425-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bảo hiểm xã hội Việt nam nhiệm vụ chi trả trợ cấp thương binh - xã hội và người có công

Ban hành: 26/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
12845

Nghị định 50/CP của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Ban hành: 26/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
12846

Thông tư liên tịch 16/LB-TT của Bộ Y tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về việc giám định thương tật cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Ban hành: 26/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
12847

Nghị định 45/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

Ban hành: 15/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
12848

Thông tư liên tịch 50-TT/LB của BBọ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ dân tộc thiểu số, dân tộc Khơme, Chăm đặc biệt khó khăn

Ban hành: 01/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
12849

Thông tư liên tịch 50/TT/LB của Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ dân tộc thiểu số, dân tộc Khơ Me, Chăm đặc biệt khó khăn

Ban hành: 01/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
12850

Thông tư 15/LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 07/LĐTBXH ngày 12-5-1993 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ trợ cấp cho hộ gia đình đi xây dựng vùng kinh tế mới

Ban hành: 01/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
12851

Quyết định 382/TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong

Ban hành: 30/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
12852

Chỉ thị 368/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 22/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
12853

Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 40-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 31/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
12854

Quyết định 153-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc thí điểm thành lập quỹ cho vay ưu đãi tạo việc làm ở đô thị tại Hà Nội

Ban hành: 31/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
12855

Chỉ thị 323/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc các ngành, các cấp chính quyền kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (NQ8B) Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) "Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và dân"

Ban hành: 27/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
12856

Quyết định 316/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về chế độ phụ cấp quản lý trại giam

Ban hành: 25/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
12857

Công văn 125/CS của Cục Chính sách Bộ Quốc phòng về việc xác định cấp có thẩm quyền ký giấy chứng nhận bị thương và giấy báo tử

Ban hành: 16/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
12858

Thông tư 61-TT/BT của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam hướng dẫn kế hoạch sơ kết công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em Việt Nam năm 1991-1995 và xây dựng chương trình kế hoạch hành động vì trẻ em năm 1996-2000

Ban hành: 15/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
12859

Nghị định 28/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
12860

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995

Ban hành: 20/04/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2005
Vui lòng đợi