Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 17.989 văn bản: Chính sách
12601

Chỉ thị 1971/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

12602

Chỉ thị 22/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc bình ổn thị trường hàng hóa các tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011

12603

Công văn 3740/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị nội dung sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 30a

12604

Thông báo 286/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi họp chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ ở các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

12605

Chỉ thị 1958/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

12606

Quyết định 52/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội

12607

Quyết định 65/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

12608

Công văn 3463/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây trồng

12609

Quyết định 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước

12610

Quyết định 2723/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ gạo cho một số tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ

12611

Quyết định 2712/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Quảng Trị và Nghệ An để khắc phục hậu quả cơn bão số 3

12612

Thông tư 161/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ

12613

Công văn 3385/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp báo Nông nghiệp Việt Nam và Chuyên đề dân tộc thiểu số và miền núi cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

12614

Quyết định 1917/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho một số tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ

12615

Quyết định 1914/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Những giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế"

12616

Quyết định 1913/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho một số tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả bão số 3 năm 2010

12617

Quyết định 1907/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương bị thiệt hại do hạn hán, bão số 3, mưa lũ

12618

Quyết định 2676/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2010

12619

Quyết định 2677/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2010

12620

Quyết định 62/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc không thu hồi kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm