Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.095 văn bản: Chính sách
12621

Thông tư 02/1999/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức bán thuốc chữa bệnh có trợ cước vận chuyển ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc

Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
12622

Công văn 0841/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Nhật Bản

Ban hành: 10/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
12623

Quyết định 42/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các xã làm công tác xoá đói giảm nghèo

Ban hành: 10/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
12624

Quyết định 43/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch sản xuất chè năm 1999-2000 và định hướng phát triển chè đến năm 2005-2010

Ban hành: 10/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
12625

Quyết định 38/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng Lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới

Ban hành: 06/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
12626

Quyết định 35/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 05/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
12627

Quyết định 22/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án điện nông thôn

Ban hành: 13/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
12628

Quyết định 21/1999/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng điều hành Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Ban hành: 13/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
12629

Quyết định 53/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định mức lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng đào tạo đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
12630

Thông tư hướng dẫn, giải thích về việc công nhận và giải quyết quyền lợi đối với người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945

Ban hành: 08/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
12631

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 1999

Ban hành: 08/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
12632

Thông tư liên tịch 28/1999/TT-LT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thực hiện Quyết định sô 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Ban hành: 03/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
12633

Thông tư 13/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 03/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
12634

Thông tư về việc ưu tiên và thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may

Ban hành: 03/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
12635

Thông tư liên tịch 05/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc thực hiện khám chữa bệnh được miễn nộp một phần viện phí đối với người thuộc diện quá nghèo quy định tại Nghị định 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ

Ban hành: 29/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
12636

Thông tư 09/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Ban hành: 28/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
12637

Chỉ thị về tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ on Bác Hồ" lần thứ 40

Ban hành: 28/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
12638

Thông tư liên tịch 04/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức khoán chi phí ăn định lượng bằng ngoại tệ đối với công nhân, viên chức làm việc trên tàu vận tải biển đi nước ngoài

Ban hành: 09/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
12639

Thông tư 03/1999/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về sửa chuẩn nghèo trong Thông tư số 11/1998/TT-LĐTBXH ngày 21/8/1998 về chính sách đối với lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 09/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2005
12640

Thông tư 01/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn về giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 05/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2004
Vui lòng đợi