Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.092 văn bản: Chính sách
12621

Công văn 269/LĐTBXH-TBLSNCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Chủ tịch nước tặng quà Tết Nguyên đán Đinh Hợi - 2007

12622

Nghị quyết 04/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Ninh Bình

12623

Công văn 435/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại

12624

Chỉ thị 03/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công chứng, chứng thực trên địa bàn Thành phố Hà Nội

12625

Thông tư 01/2007/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư

12626

Công văn 426/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế tài nguyên cát, đá khai thác sử dụng tại chỗ

12627

Công văn 414/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý nhà công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP

12628

Nghị quyết 03/2007/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007

12629

Chỉ thị 02/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Đinh Hợi - 2007

12630

Công văn 374/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

12631
12632

Công văn 373/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

12633
12634

Công văn 169/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ xã hội Tết Nguyên đán 2007

12635
12636

Quyết định 03/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục đến năm 2010

12637

Chỉ thị 01/2007/CT-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007

12638

Chỉ thị 01/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007 tại Thủ đô Hà Nội

12639

Công văn 270/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

12640

Công văn 277/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế