Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.300 văn bản: Chính sách
12381

Công văn 1455TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh nhà đất

Ban hành: 03/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
12382

Thông tư liên tịch 13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2002/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997

Ban hành: 28/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2004
12383

Quyết định 1047/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới bệnh viện Việt Nam giai đoạn 2005-2010

Ban hành: 28/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2004
12384

Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ LĐ, TB và XH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09/07/2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

Ban hành: 27/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2003
12385

Quyết định 44/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chỉnh kế hoạch XDCB đã giao cho sở Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn và Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Trì tại quyết định số 06/2002/QĐ-UB ngày 22/01/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 27/03/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
12386

Thông tư 28/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí cấp không thu tiền một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ban hành: 26/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2004
12387

Công văn 1309/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách thuế

Ban hành: 26/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2004
12388

Nghị định 30/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh người cao tuổi

Ban hành: 26/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2004
12389

Công văn 1222/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn giảm tiền thuê đất

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
12390

Chỉ thị 10/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát lòng sông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
12391

Quyết định 42/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị Đại học tây nam Hà Nội - tỷ lệ 1/2000

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
12392

Công văn 786/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện cứu đói giáp hạt

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
12393

Nghị quyết 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ban hành: 18/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
12394

Quyết định 29/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Liên Đoàn bóng đá Hà Nội

Ban hành: 01/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
12395

Quyết định 24/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Sóc Sơn giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 26/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
12396

Thông tư 19/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 113/2000/TT-BTC ngày 27/11/2000 của Bộ Tài chính

Ban hành: 22/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
12397

Quyết định 15/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 21/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
12398

Quyết định 14/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Tây Hồ giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 21/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
12399

Quyết định 19/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân thành phố Hà Nội về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Trì giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 21/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
12400

Quyết định 16/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 21/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
Vui lòng đợi