Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.659 văn bản: Chính sách
12361

Công văn 1814/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý ảnh hưởng do giá thép tăng trong xây dựng cơ bản

Ban hành: 14/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
12362

Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Ban hành: 13/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
12363

Thông tư 44/2004/TT-BQP của Bộ quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 268/2003/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 246/1998/QĐ-TTg về một số chế độ đặc thù đối với phi công quân sự, thành viên trong tổ bay và các đối tượng trực tiếp phục vụ bay tại các sân bay quân sự thuộc Bộ Quốc phòng

Ban hành: 12/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
12364

Quyết định 86/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi quyết định số 2451/QĐ-UB-KT ngày 16 tháng 05 năm 1997 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 09/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
12365

Quyết định 84/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi quyết định số 2201A/QĐ-UB-KT ngày 20/04/1996 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 09/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
12366

Nghị quyết 04/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2004

Ban hành: 07/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2004
12367

Quyết định 331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin từ nay đến năm 2010

Ban hành: 06/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2004
12368

Quyết định 29/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về mức lãi suất trái phiếu Chính phủ đợt II (năm 2004) để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

Ban hành: 05/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
12369

Quyết định 04/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước 2004 - 2010

Ban hành: 05/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
12370

Quyết định 54/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Hải Phòng

Ban hành: 05/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2004
12371

Quyết định 53/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao

Ban hành: 05/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2004
12372

Thông báo 63/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng về quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

Ban hành: 02/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2004
12373

Công văn 1000/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chính sách cứu trợ xã hội

Ban hành: 02/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2004
12374

Chỉ thị 13/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mạnh thị trường nội địa

Ban hành: 31/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2004
12375

Quyết định 51/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Ban hành: 31/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2004
12376

Thông tư liên tịch 09/2004/TTLT-BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ di dân theo Quyết định số 190/2003/QĐ-TTg ngày 16/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003 - 2010

Ban hành: 31/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2004
12377

Chỉ thị 11/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri

Ban hành: 31/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
12378

Quyết định 74/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
12379

Quyết định 49/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Điều 5 Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 04/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường

Ban hành: 30/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
12380

Công văn 400/CP-CN của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế đối với các dự án thủy điện

Ban hành: 26/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2008
Vui lòng đợi