Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 12.854 văn bản: Chính sách
12401

Thông tư 02/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 05/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2004
12402

Công văn 0975/TM-XNK của Bộ Thương mại về danh sách các nước đã có thoả thuận về đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
12403

Thông tư liên tịch 14/1998/TTLT-BTC-BTCCBCP-BLĐTBXH-UBTDTT của Bộ Tài chính, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Ban hành: 30/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
12404

Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện miễn thu học phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách cho các trường sư phạm

Ban hành: 26/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
12405

Thông tư 176/1998/TTLT/BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử

Ban hành: 25/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
12406

Thông tư liên tịch 177/1998/TTLT/BTC-GD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng cho lưu học sinh nước ngoài học tại Việt Nam

Ban hành: 25/12/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
12407

Quyết định 251/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2005

Ban hành: 25/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
12408

Pháp lệnh 09/1998/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở

Ban hành: 25/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
12409

Quyết định 1944/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí điện tử

Ban hành: 25/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
12410

Quyết định 248/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999

Ban hành: 24/12/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
12411

Thông báo 204/TC/VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về vấn đề "Thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi vào năm 2000"

Ban hành: 23/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2004
12412

Thông tư 173/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu thuế đối với các cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

Ban hành: 22/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
12413

Thông tư 169/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 22/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2005
12414

Quyết định 246/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đặc thù đối với phi công quân sự, thành viên trong tổ bay và các đối tượng trực tiếp phục vụ bay tại các sân bay quân sự thuộc bộ Quốc phòng

Ban hành: 22/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
12415

Thông tư 165/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp hạch toán kế toán kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định khu vực hành chính sự nghiệp tại 0h ngày 1/1/1998

Ban hành: 18/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
12416

Quyết định 243/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần I) và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị

Ban hành: 18/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
12417

Quyết định 1090/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Cát Tiên

Ban hành: 05/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
12418

Quyết định 236/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả, bão lụt ở các tỉnh miền Trung

Ban hành: 03/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
12419

Chỉ thị 39/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác văn hoá - thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số

Ban hành: 03/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
12420

Quyết định 237/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Ban hành: 03/12/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
Vui lòng đợi