Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.289 văn bản: Chính sách
12341

Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam số 42/2002/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 25/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
12342

Pháp lệnh về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế số 41/2002/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 25/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
12343

Công văn 2060/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi thuế đối với cơ sở mới thành lập

Ban hành: 24/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
12344

Quyết định 64/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2010

Ban hành: 23/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
12345

Quyết định 62/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dự án quốc gia gọi vốn đầu tư nước ngoài thời kỳ 2001 - 2005

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
12346

Công văn 4713/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ xúc tiến thương mại

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
12347

Quyết định 75/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án làng quốc tế Thăng Long phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
12348

Quyết định 1901/TM-QLCL của Bộ Thương mại về việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá của Việt Nam tại thị trường nước ngoài

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
12349

Quyết định 73/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội thuộc Uỷ ban ban dân số, gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
12350

Chỉ thị 10/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp để khắc phục ngộ độc do sử dụng thuốc bảo bệ thực vật tuỳ tiện trên rau muống nước

Ban hành: 15/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
12351

Quyết định 72/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc nâng cấp và đổi tên đoàn ca Múa Hà Nội thành Nhà hát ca Múa nhạc Thăng Long

Ban hành: 15/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
12352

Quyết định 71/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đổi tên và xác định lại nhiệm vụ cho công ty VLXD Cầu Đuồng

Ban hành: 14/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
12353

Quyết định 69/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Hội Hữu Nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
12354

Công văn 4321/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế đối với tổ chức cá nhân nước ngoài dầu tư chứng khoán tại Việt Nam

Ban hành: 07/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
12355

Thông tư 41/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Ban hành: 03/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
12356

Quyết định 66/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế hoạt động của Liên Đoàn bóng đá Hà Nội

Ban hành: 02/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
12357

Chỉ thị 09/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và tổ chức các hoạt động nhân kỹ niệm 55 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2002)

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
12358

Quyết định 63/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
12359

Quyết định 57/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao đến năm 2010

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
12360

Công văn 4066/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách ưu đãi thuế đối với ngư dân khai thác hải sản

Ban hành: 25/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
Vui lòng đợi