Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.673 văn bản: Chính sách
12321

Quyết định 112/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển giống thuỷ sản đến năm 2010

Ban hành: 23/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
12322

Công văn 6873/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giải quyết các hồ sơ tồn đọng về xin miễn giảm thuế cước theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Ban hành: 22/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2004
12323

Công văn 6873/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giải quyết các hồ sơ tồn đọng về xin miễn giảm thuế cước theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Ban hành: 22/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2004
12324

Quyết định 56/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh giá bán định hướng xăng dầu năm 2004

Ban hành: 18/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
12325

Chỉ thị 23/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm xăng dầu

Ban hành: 18/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
12326

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, số 21/2004/PL-UBTVQH11

Ban hành: 18/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2004
12327

Quyết định 54/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục chi tiết các chương trình, dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Ban hành: 16/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2004
12328

Nghị quyết 29/2004/QH11 của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất đai đến năm 2005 của cả nước

Ban hành: 15/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2004
12329

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, số 25/2004/QH11

Ban hành: 15/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2004
12330

Chỉ thị 22/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục phòng chống dịch cúm gia cầm và nhanh chóng khôi phục phát triển sản xuất chăn nuôi gia cầm

Ban hành: 15/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2004
12331

Thông tư 56/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính thực hiện tổ chức lại sản xuất và chuyển đổi sở hữu đối với Công ty, Nhà máy đường

Ban hành: 14/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2004
12332

Quyết định 106/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

Ban hành: 11/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2004
12333

Thông tư 52/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2004
12334

Thông tư 51/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Ban hành: 09/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2004
12335

Nghị định 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn

Ban hành: 09/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2004
12336

Thông tư 53/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 54/2004/QĐ-TTg ngày 5/4/2004 về cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Hải Phòng

Ban hành: 09/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2004
12337

Quyết định 105/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 08/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2004
12338

Nghị quyết 07/2004/NQ-CP của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2004

Ban hành: 08/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2004
12339

Chỉ thị 20/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp

Ban hành: 08/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2004
12340

Công văn 1658/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc thực hiện đề án mở rộng UNT đối với UBND phường, xã

Ban hành: 07/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2004
Vui lòng đợi