Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 12.165 văn bản: Chính sách
01

Công văn 165/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về kế hoạch triển khai kết luận 92-KL/TW

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
02

Công văn 172/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
03

Công văn 974/BKHĐT-KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp nhận các nguồn tài chính quốc tế để thực hiện đầu tư cho các hạng mục an sinh xã hội, phát triển kinh tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
04

Công văn 609/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
05

Công văn 1193/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
06

Công văn 1199/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc giao chuẩn bị "Hội nghị của Chính phủ sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
07

Công văn 1211/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị hoạt động của Ban Chỉ đạo và triển khai chính sách hỗ trợ hợp tác xã trong năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
08

Công văn 375/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
09

Công văn 561/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
10

Công văn 558/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
11

Công văn 373/SGTVT-P5 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
12

Quyết định 217/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Điện Biên để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
13

Công văn 356/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
14

Công văn 1108/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
15

Chỉ thị 04/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
16

Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2021
17

Công văn 369/SGTVT-P5 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương về việc phối hợp, tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
18

Kế hoạch 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
19

Quyết định 98/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 ( giai đoạn II)

Lĩnh vực: Chính sách;Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
20

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định mức thu tự nguyện đóng góp đối với người cao tuổi có nhu cầu vào sống tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
Vui lòng đợi