Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.950 văn bản: Chính sách
01

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 11/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
02

Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
03

Công văn 5616/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 08 và 8 tháng năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
04

Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
05

Quyết định 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
06

Công văn 5070/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
07

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2022
08

Công văn 3037/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2022
09

Quyết định 47/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
10

Công văn 5014/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
11

Quyết định 48/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
12

Nghị quyết 100/NQ-CP của Chính phủ về việc giao danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan, địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2022
13

Quyết định 46/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
14

Thông báo 233/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2022
15

Kế hoạch 2528/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách;Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
16

Quyết định 2980/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
17

Công văn 4928/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong Quý II năm 2022

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
18

Kế hoạch 210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
19

Công điện 698/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
20

Công văn 4902/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
Vui lòng đợi