Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.439 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Hướng dẫn 114/HD-BTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
02

Quyết định 1234/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
03

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
04

Kế hoạch 03-KH/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
05

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
06

Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
07

Kế hoạch 4517/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2021

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
08

Kế hoạch 138/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức nghiệp vụ khác và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
09

Thông báo 4520/TB-BTP của Bộ Tư pháp về tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2021 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
10

Quyết định 1769/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
11

Quyết định 2576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
12

Công văn 3899/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cán bộ-Công chức-Viên chức;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
13

Công văn 12393/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thi hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
14

Quyết định 3976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
15

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
16

Công văn 3336/STTTT-BCXBTT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thông tin-Truyền thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
17

Chỉ thị liên tịch 10/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN của Bộ Giao thông Vận tải và Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam về việc chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
18

Chỉ thị liên tịch 09/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN của Bộ Giao thông Vận tải và Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp trong ngành Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Giao thông;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
19

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
20

Quyết định 401/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2021
Vui lòng đợi