Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.186 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
41

Thông báo 143/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi tuyển công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023

42

Công văn 74/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực (JDS) tại Nhật Bản khóa học 2023-2025

43

Quyết định 118/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt số lượng công chức, viên chức các sở, ban, ngành cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh năm 2023

44

Quyết định 189/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

45

Quyết định 21/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát

46
47
48

Công văn 58/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trực tuyến tháng 02/2023

49

Quyết định 223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

50

Quy định 96-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị

51

Thông tư 01/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương

52

Công văn 435/BCT-TCCB của Bộ Công Thương về việc bổ sung thông tin Đề án thi nâng ngạch công chức; thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022

53
54

Thông tư 10/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2018/TT-BQP ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về chức danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội

55

Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026

56

Quyết định 307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

57

Quyết định 114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

58

Quyết định 24/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026

59

Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026

60

Quyết định 27/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026