Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.723 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Quyết định 331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

02

Quyết định 330/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

03

Kế hoạch 88/KH-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ thực hiện quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

04

Quyết định 901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024 của Thành phố Cần Thơ

05

Quyết định 313/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại đồng chí Thiếu tướng Lê Ngọc Hải giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5

06

Quyết định 700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

07

Quyết định 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 3 đối với đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Cường

08

Quyết định 316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại đồng chí Thiếu tướng Bùi Công chức giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 3

09

Quyết định 662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

10

Quyết định 18/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ toàn bộ Quyết định 35/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh

11

Quyết định 303/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

12
13

Quyết định 745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

14

Quyết định 746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ

15

Quyết định 892/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện Tiên Phước

16
17

Quyết định 894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Quế Sơn

18

Quyết định 893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn

19

Quyết định 873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc

20

Quyết định 865/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn