Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.074 văn bản: Bảo hiểm
1901

Chương trình 527/CTr-BYT của Bộ Y tế về việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh Bảo hiểm Y tế

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2009
1902

Công văn 4069/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý một số kiến nghị về thị trường bảo hiểm và cơ chế tiền lương của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2009
1903

Quyết định 823/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

Ban hành: 16/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2009
1904

Công văn 958/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội có tính thường xuyên

Ban hành: 16/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2009
1905

Công văn 2001/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp

Ban hành: 11/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2009
1906

Báo cáo 51/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn đại biểu quốc hội Kỳ họp 5 - Quốc hội khoá XII

Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2009
1907

Quyết định 652/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành tạm thời mẫu và mã số thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình

Ban hành: 05/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2009
1908

Quyết định 653/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân

Ban hành: 05/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2009
1909

Công văn 1615/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện thu - chi bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 02/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2009
1910

Công văn 1728/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc áp dụng hình thức nộp bảo hiểm xã hội

Ban hành: 25/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2009
1911

Thông tư 102/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chuyển Quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý

Ban hành: 25/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2009
1912

Thông tư 103/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Ban hành: 25/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2009
1913

Thông tư 96/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 20/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2009
1914

Công văn 1629/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tuổi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ban hành: 18/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2009
1915

Công văn 1589/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở tính hưởng lương hưu

Ban hành: 15/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2009
1916

Công văn 3068/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2009

Ban hành: 14/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2009
1917

Quyết định 555/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 13/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2009
1918

Công văn 1270/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 33/2009/NĐ-CP và Nghị định 34/2009/NĐ-CP

Ban hành: 11/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2019
1919

Công văn 1697/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với phụ cấp, trợ cấp do bảo hiểm xã hội chi trả

Ban hành: 07/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2009
1920

Nghị định 41/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2009
Vui lòng đợi