Văn bản Luật Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.440 văn bản: Bảo hiểm
01

Quyết định 2090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

02

Công văn 8129/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác rà soát đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

03
04

Quyết định 1318/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

05

Công văn 2853/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

06

Công văn 5710/BYT-BH của Bộ Y tế về chấn chỉnh việc gửi dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội

07

Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

08

Công văn 2754/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người đang hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng đề nghị cập nhật thông tin nhân thân theo căn cước công dân

09

Quyết định 2693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An

10

Quyết định 913/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

11

Công văn 5286/BYT-BH của Bộ Y tế về việc xác định phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế của thuốc

12

Quyết định 48/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng bãi bỏ Chỉ thị 10/2008/CT-UBND ngày 07/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội

13

Quyết định 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

14

Công văn 2423/BHXH-GĐĐT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về đảm bảo điều kiện khám chữa bệnh cho người bệnh bảo hiểm y tế

15

Công văn 3964/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về việc xác nhận, thông tin số tiền đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

16

Công văn 4155/UBND-SLĐTBXH của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác phát triển người tham gia và giảm tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố

17

Quyết định 1805/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế Thành phố Cần Thơ

18

Công văn 56951/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm

19

Công văn 6266/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023

20

Quy chế phối hợp 2339/QCPH-TLĐ-BHXH của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giai đoạn 2023-2028