Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.135 văn bản: Bảo hiểm
1881

Quyết định 82/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế

Ban hành: 20/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2010
1882

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2018
1883

Công văn 116/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 về hướng dẫn thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2010
1884

Thông tư 02/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổithuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
1885

Công văn 357/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập ngành Bảo hiểm xã hội kết hợp triển khai công tác năm 2010

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2010
1886

Thông tư 03/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05/05/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Ban hành: 12/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2010
1887

Công văn 29/TTCP-V.III của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra việc thu, quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 12/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
1888

Công văn 38/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc khẩn trương phát hành thẻ bảo hiểm y tế mới

Ban hành: 07/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
1889

Công văn 02/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh

Ban hành: 04/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
1890

Công văn 5021/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2010
1891

Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/20007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
1892

Báo cáo 140/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kết quả phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật Bảo hiểm xã hội cho người lao động giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2009

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
1893

Quyết định 1525/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội

Ban hành: 25/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2010
1894

Công văn 4883/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội

Ban hành: 24/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2009
1895

Công văn 4869/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 23/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2009
1896

Công văn 4873/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2009
1897

Công văn 4799/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về mức lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 18/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
1898

Công văn 3768/BHXH-PThu của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện

Ban hành: 18/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2009
1899

Quyết định 2147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 16/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
1900

Công văn 4662/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và xác định nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2010

Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
Vui lòng đợi