Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.041 văn bản: Bảo hiểm
21

Thông báo 286/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề nghị xây dựng Luật giá (sửa đổi), Đề nghị xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Đề nghị xây dựng Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi)

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
22

Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
23

Công văn 3622/BHXH-CĐ của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian ngừng việc

Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
24

Kế hoạch 238/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
25

Quyết định 32/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
26

Báo cáo thẩm định 177/BCTĐ-BTP của Bộ Tư pháp về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
27

Công văn 3242/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sau giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
28

Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
29

Công văn 3138/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg

Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
30

Công văn 2658/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
31

Công văn 3464/BHXH-HD của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn quy trình giải quyết mức nhận hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
32

Công văn 3068/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2021
33

Quyết định 935/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
34

Công văn 3215/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
35

Quyết định 926/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2021
36

Nghị quyết 118/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020 sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 26/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2021
37

Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2021
38

Nghị quyết 2919/NQ-HĐQL của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội về quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
39

Công văn 3255/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu tiền, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong thời gian giãn cách xã hội

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2021
40

Quyết định 1636/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu BH-04: Bảo hiểm công trình gói thầu XL-9 thuộc địa phận tỉnh Yên Bái, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
Vui lòng đợi