Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 1.977 văn bản: Bảo hiểm
21

Quyết định 3283/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 27/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
22

Công văn 1920/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
23

Công văn 5285/BYT-BH của Bộ Y tế về việc báo cáo nhanh tình hình thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2021
24

Công văn 1806/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 7, tháng 8 năm 2021

Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2021
25

Kế hoạch 155/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động truyền thông Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam - 01/7/2021

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
26

Quyết định 2932/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 04/2021/TT-BYT ngày 29/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
27

Công văn 4735/BYT-BH của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và Kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2021

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
28

Kế hoạch 1653/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Thông tư thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2021
29

Quyết định 1547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp”

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
30

Công văn 1541/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đính chính văn bản

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
31

Công văn 1511/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
32

Công văn 884/CNTT-PM của Trung tâm Công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xác thực thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư khi đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
33

Công văn 1493/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSS-ID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2021
34

Công văn 1940/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
35

Nghị quyết 51/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
36

Kế hoạch 1420/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tuyên truyền bảo hiểm xã hội năm 2021

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
37

Quyết định 1752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo hiểm xã hội thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
38

Quyết định 455/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
39

Báo cáo 586/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
40

Thông báo 108/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
Vui lòng đợi