Tất cả
 • Tất cả
 • 2015 - 2019
 • 2020 - 2024
 • 2025 - 2029
 • 2030 - 2034
 • 2035 - 2039
Tất cả
 • Tất cả
 • Hà Nội
 • TP. HCM
 • Cần Thơ
 • Hải Phòng
 • Đà Nẵng
Tất cả
Tất cả
Tất cả
 • Tất cả
 • Đất ở đô thị
 • Đất TM-DV đô thị
 • Đất SX-KD đô thị
 • Đất ở nông thôn
 • Đất TM-DV nông thôn
 • Đất SX-KD nông thôn
 • Đất ở
 • Đất TM-DV
 • Đất SX-KD
Từ
 • Từ
 • Dưới 1 triệu
 • 1 triệu
 • 3 triệu
 • 5 triệu
 • 10 triệu
 • 20 triệu
 • 25 triệu
 • 30 triệu
 • 50 triệu
-
Đến
 • Đến
 • 3 triệu
 • 5 triệu
 • 10 triệu
 • 20 triệu
 • 25 triệu
 • 30 triệu
 • 50 triệu
 • Trên 50 triệu
Tìm thấy 36780 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
741Huyện Vĩnh ThạnhĐường tỉnh 919 (Bốn Tổng - Một Ngàn) - Xã Thạnh QuớiCầu Láng Chim - Ranh huyện Cờ Đỏ660.000----Đất ở nông thôn
742Huyện Vĩnh ThạnhĐường Thới Thuận - Thạnh Lộc (đường WB5)Ranh quận Thốt Nốt - đường ô tô vào Trung tâm xã Vĩnh Bình315.000----Đất SX-KD nông thôn
743Huyện Vĩnh ThạnhĐường Thới Thuận - Thạnh Lộc (đường WB5)Ranh quận Thốt Nốt - đường ô tô vào Trung tâm xã Vĩnh Bình360.000----Đất TM-DV nông thôn
744Huyện Vĩnh ThạnhĐường Thới Thuận - Thạnh Lộc (đường WB5)Ranh quận Thốt Nốt - đường ô tô vào Trung tâm xã Vĩnh Bình450.000----Đất ở nông thôn
745Huyện Vĩnh ThạnhĐường số 12 (Trung tâm hành chính xã Thạnh Quới)Sau thâm hậu Quốc lộ 80 - Kênh Hậu630.000----Đất SX-KD nông thôn
746Huyện Vĩnh ThạnhĐường số 12 (Trung tâm hành chính xã Thạnh Quới)Sau thâm hậu Quốc lộ 80 - Kênh Hậu720.000----Đất TM-DV nông thôn
747Huyện Vĩnh ThạnhĐường số 12 (Trung tâm hành chính xã Thạnh Quới)Sau thâm hậu Quốc lộ 80 - Kênh Hậu900.000----Đất ở nông thôn
748Huyện Vĩnh ThạnhĐường Sĩ CuôngRanh huyện Cờ Đỏ - Kênh Bà Chiêu245.000----Đất SX-KD nông thôn
749Huyện Vĩnh ThạnhĐường Sĩ CuôngRanh huyện Cờ Đỏ - Kênh Bà Chiêu280.000----Đất TM-DV nông thôn
750Huyện Vĩnh ThạnhĐường Sĩ CuôngRanh huyện Cờ Đỏ - Kênh Bà Chiêu350.000----Đất ở nông thôn
751Huyện Vĩnh ThạnhĐường ô tô vào Trung tâm xã Vĩnh Bình (T3)Giáp Cụm dân cư vượt lũ - xã Vĩnh Trinh - Kênh Thắng Lợi 1245.000----Đất SX-KD nông thôn
752Huyện Vĩnh ThạnhĐường ô tô vào Trung tâm xã Vĩnh Bình (T3)Giáp Cụm dân cư vượt lũ - xã Vĩnh Trinh - Kênh Thắng Lợi 1280.000----Đất TM-DV nông thôn
753Huyện Vĩnh ThạnhĐường ô tô vào Trung tâm xã Vĩnh Bình (T3)Giáp Cụm dân cư vượt lũ - xã Vĩnh Trinh - Kênh Thắng Lợi 1350.000----Đất ở nông thôn
754Huyện Vĩnh ThạnhĐường ô tô vào Trung tâm xã Thạnh Lộc (T7)Sau thâm hậu 50m Quốc lộ 80 - Đường Bờ Tràm245.000----Đất SX-KD nông thôn
755Huyện Vĩnh ThạnhĐường ô tô vào Trung tâm xã Thạnh Lộc (T7)Sau thâm hậu 50m Quốc lộ 80 - Đường Bờ Tràm280.000----Đất TM-DV nông thôn
756Huyện Vĩnh ThạnhĐường ô tô vào Trung tâm xã Thạnh Lộc (T7)Sau thâm hậu 50m Quốc lộ 80 - Đường Bờ Tràm350.000----Đất ở nông thôn
757Huyện Vĩnh ThạnhĐường Kinh EĐoạn thuộc xã Thạnh Lợi245.000----Đất SX-KD nông thôn
758Huyện Vĩnh ThạnhĐường Kinh EĐoạn thuộc xã Thạnh Lợi280.000----Đất TM-DV nông thôn
759Huyện Vĩnh ThạnhĐường Kinh EĐoạn thuộc xã Thạnh Lợi350.000----Đất ở nông thôn
760Huyện Vĩnh ThạnhĐường Kinh ERanh xã Thạnh An - Trụ sở UBND xã Thạnh Thắng245.000----Đất SX-KD nông thôn
Chia sẻ: