Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 1.548 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Công văn 5337/SYT-VP của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp triển khai Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
02

Công văn 315/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng và tăng tốc độ, diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
03

Công văn 5335/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám, cấp cứu tại đơn vị

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
04

Công văn 12046/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Công điện 17/CĐ-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
05

Công văn 323/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đợt 8

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
06

Công văn 4912/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc triển khai mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
07

Công văn 2608/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức vận động hiến máu nhân đạo trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
08

Thông báo 08/TB-TCT01 của Tổ công tác số 01 Sở Chỉ huy Thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác số 1 - Sở Chỉ huy Thành phố tại Phiên họp số 02 ngày 04/8/2021

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
09

Công văn 2589/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Công văn 2468/UBND-VX ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
10

Quyết định 1652/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Bắc Giang

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
11

Công văn 5289/SYT-NVD của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi Công văn 5216/SYT-NVD và 5279/SYT-NVD

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
12

Công văn 8143/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp hiến máu an toàn trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
13

Kết luận 31-KL/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
14

Công văn 5278/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quản lý sức khỏe người nhiễm SARS-CoV-2 cách ly tại nhà

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
15

Công văn 303/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc phân luồng chuyển người bệnh COVID-19 đến các cơ sở thu dung, điều trị

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
16

Công văn 8064/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
17

Công văn 2556/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2021
18

Công điện 17/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2021
19

Công văn 2472/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
20

Quyết định 3782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu cách ly công dân phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
Vui lòng đợi