Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 1.547 văn bản: Y tế-Sức khỏe
41

Công văn 1949/STTTT-BCXBTT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
42

Công văn 5069/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người mắc COVID-19

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
43

Công văn 2522/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kiểm soát di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
44

Công văn 585-CV/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị 17/CT-UBND

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
45

Công văn 2419/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa và công tác phòng chống dịch trong lưu thông phân phối khi thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
46

Quyết định 3746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Giao giường bệnh cách ly điều trị người bệnh COVID-19, người bệnh nghi ngờ COVID-19 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (Giai đoạn 3)

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
47

Thông báo 4371/TB-SLĐTBXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cơ quan Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
48

Kế hoạch 158/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Thành phố Cần Thơ năm 2021-2022

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
49

Công văn 4987/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý với người nhiễm vi rút SARS-CoV-2

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
50

Công văn 5008/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập danh sách thân nhân của người làm việc tại các cơ sở y tế, ngành y tế tham gia tuyến đầu chống dịch

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
51

Công văn 2401/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông khi đi, đến hoặc đi qua Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
52

Công văn 11526/SYT-NVD của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo công tác bán lẻ thuốc phục vụ nhân dân

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
53

Thông báo 428-TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
54

Công văn 2500/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham mưu triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo 145-KL/TU ngày 18/7/2021

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
55

Công văn 7903/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
56

Công văn 5006/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
57

Công văn 2398/UBND-KSTT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp để phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
58

Công văn 2403/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận 428-TB/TU ngày 27/7/2021 của Thành ủy Hà Nội

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
59

Công văn 2491/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
60

Quyết định 1961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
Vui lòng đợi