Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 1.547 văn bản: Y tế-Sức khỏe
21

Công văn 2552/BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Kế hoạch 2427/KH-BCĐ tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2021
22

Công văn 2834/UBND-KGVXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố Phan Thiết từ 00 giờ ngày 02/8/2021 theo nguyên tắc tại Chỉ thị 16/CT-TTg

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
23

Quyết định 3778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Nhà A5 thuộc Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
24

Công văn 2468/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
25

Thông báo 570/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
26

Công văn 3035/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tạm dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp nếu không đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
27

Công văn 2456/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
28

Quyết định 1607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
29

Chỉ thị 05-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
30

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
31

Công văn 3481/SCT-QLTM của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội về danh mục hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của nhân dân trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
32

Công văn 3534/SGTVT-VP của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc cấp mã số xác nhận bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển bằng xe taxi trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
33

Công văn 8015/VP-ĐT của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hoạt động của xe taxi trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
34

Công văn 2434/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
35

Quyết định 1611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kết thúc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đối với xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
36

Công văn 2438/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
37

Công văn 2439/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
38

Công văn 2511/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
39

Công văn 2412/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều động, phối hợp phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
40

Công văn 9332/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
Vui lòng đợi