Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 8.464 văn bản: Y tế-Sức khỏe
7981

Chỉ thị 07/2004/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động nông nghiệp

Ban hành: 11/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
7982

Quyết định 3526/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông giáo dục sức khoẻ đến năm 2010

Ban hành: 06/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2004
7983

Quyết định 3422/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm phổi do vi rút"

Ban hành: 30/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
7984

Quyết định 221/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp Y tế trong dự toán năm 2004 của các quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh

Ban hành: 23/09/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
7985

Quyết định 3235/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc cho phép áp dụng trên thực địa 5 thử nghiệm kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 21/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
7986

Thông tư 09/2004/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 6/1/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Ban hành: 14/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
7987

Quyết định 3072/2004/QÐ-BYT của Bộ Y tế về việc cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm

Ban hành: 06/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2008
7988

Thông tư 08/2004/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng

Ban hành: 23/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2004
7989

Quyết định 130/2004/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định tạm thời về quản lý sản xuất, kinh doanh rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2009
7990

Quyết định 2756/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc điều chỉnh hệ số xác định trần thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

Ban hành: 13/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2004
7991

Quyết định 192/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp Y tế năm 2004 cho các quận Tân Phú, Bình Tân và quận 12

Ban hành: 05/08/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
7992

Quyết định 2365/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế trang phục y tế

Ban hành: 08/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2015
7993

Quyết định 2331/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 06/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2004
7994

Chỉ thị 26/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Ban hành: 05/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2004
7995

Quyết định 165/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Ban hành: 02/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
7996

Chỉ thị 25/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới

Ban hành: 29/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
7997

Quyết định 156/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép chuyển đổi bênh viện miễn phí Cần Giờ thành bênh viện Cần Giờ trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ

Ban hành: 22/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
7998

Quyết định 1995/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành quy định việc cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện và mẫu Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện

Ban hành: 04/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2004
7999

Thông tư 07/2004/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người đến hết năm 2005.

Ban hành: 31/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
8000

Quyết định 1906/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về nhập khẩu song song thuốc phòng, chữa bệnh cho người

Ban hành: 28/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2004
Vui lòng đợi